Wordt deze email niet correct weergegeven?
Bekijk hem in je browser.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Laatste turbine van Windpark Westermeerwind geïnstalleerd

De opbouw van de 48 windturbines voor near shore Windpark Westermeerwind in het IJsselmeer is voltooid. Siemens heeft de laatste turbine compleet geïnstalleerd. Na de testfase wordt het windpark in bedrijf gesteld. De zeer windrijke locatie en de kwaliteit van de gekozen turbines zorgen voor een hoge duurzame elektriciteitsproductie, zo blijkt nu al.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Momenteel is Westermeerwind Nederlands grootste windpark in het water
Anne de Groot, directeur Westermeerwind: “Sinds in februari bijna de helft van de windturbines is overgedragen aan Westermeerwind, wekt het windpark al voldoende groene stroom op voor bijna 80.000 huishoudens. Het windpark is momenteel het grootste windpark in het water in Nederland.
De komende periode wordt de tweede helft van het park uitgebreid getest, waarna hoofdaannemer Siemens ook de laatste turbines aan ons overdraagt. Dan wekken de in totaal 48 turbines voldoende windstroom op voor zo’n 160.000 huishoudens. Ongeveer een jaar nadat het windpark operationeel is, kunnen inwoners en agrariërs uit de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland deelnemen via obligaties of aandelen”.
In totaal een jaar nodig voor het installeren van het windpark
“De installatie van de funderingen, kabels en turbines voor Windpark Westermeerwind, heeft zoals gepland een jaar in beslag genomen”, aldus Willie Wienholts, projectmanager van Siemens. “De eerste funderingspaal werd in maart vorig jaar in de bodem van het IJsselmeer geheid; de laatste paal in mei. Gedurende de zomermaanden werden de elektriciteitskabels gelegd en het transformatorstation op land voltooid. Siemens installeerde de eerste complete windturbine in september op zijn fundering en nu, een half jaar later, de laatste. De komende 15 jaar zal Siemens het windpark ook onderhouden”.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Bekijk hier een indrukwekkend filmpje van de installatie van een windturbine van Windpark Westermeerwind vanuit de lucht: https://vimeo.com/157185392

Bijzondere installatietechnieken en transporten

Voor de installatie van een windpark in het IJsselmeer kunnen geen grote offshore transport- en installatieschepen gebruikt worden, omdat zij simpelweg niet in het IJsselmeer kunnen komen. Bovendien is de waterdiepte te beperkt voor de grote diepgang van zeeschepen. Voor de bouwwerkzaamheden zijn daarom speciale pontons ontworpen en gebouwd: een ponton met grote kabeltrommels en legapparatuur voor het leggen van de kabels en een ponton met een enorme landkraan voor het installeren van de turbines.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Transport van torendelen via Amsterdam naar het IJsselmeer
De windturbineonderdelen produceert Siemens in Denemarken. In de Amsterdamse haven komen ook de onderdelen binnen. Daar worden twee torensecties op elkaar gemonteerd.

De windturbine en de twee grote torensecties worden met speciale transportpontons vanuit de Amsterdamse haven, over het IJsselmeer, direct naar de bouwlocatie langs de dijken van de Noordoostpolder gebracht. Elk transport vervoert een gondel en twee rechtopstaande torendelen van maar liefst 50 en 40 meter hoog, vergelijkbaar met een flatgebouw van respectievelijk 16 en 13 verdiepingen.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Transport en installatie van complete rotoren
Het plaatsen van de rotoren gebeurd als laatste. De losse rotorbladen uit Denemarken gaan vanuit Amsterdam eerst naar Oude Zeug bij Medemblik. Hier worden de bladen gemonteerd tot stervormige rotoren. Vervolgens steken de horizontaal liggende rotoren, met een diameter van meer dan 100 meter, per schip het IJsselmeer over. Op de bouwlocatie hijst de kraan de complete rotor van het schip, waarna de rotor in zijn geheel aan de gondel wordt gemonteerd.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Verlichting Windpark Westermeerwind

Windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer worden voorzien van zogenaamde obstakelmarkering. Dit bestaat uit een wit (bij dag) en rood (bij nacht) knipperlicht. Het doel van dit licht is om piloten alert te maken op de aanwezigheid van de windturbine. Windpark Westermeerwind is net lager dan 150 m, maar staat naast turbines op land die wel hoger zijn dan 150 meter. Om die reden vereist de luchtvaartautoriteit dat de turbines van Westermeerwind in het water op de hoekpunten en gedeeltelijk aan de buitenzijde zijn voorzien van verlichting.

De 4 turbines op de hoekpunten van Windpark Westermeerwind zijn uitgerust met witte dagverlichting en rode nachtverlichting. Daarnaast zijn er aan de zijkanten nog 7 turbines uitgerust met witte dagverlichting. De overige turbines voeren geen verlichting.

Tijdens de bouw van het windpark bleek de verlichting helaas nog niet goed te zijn afgesteld, waardoor er ten onrechte witte verlichting gedurende de nacht heeft gebrand. We betreuren het ten zeerste dat dit overlast heeft veroorzaakt. Gelukkig is dit momenteel verholpen. Waar we nu nog aan werken is het tegelijk laten knipperen van de verlichting van Westermeerwind met de verlichting van de andere turbines van Windpark Noordoostpolder. Mochten bewoners overlast ervaren van de turbines in het water, dan horen wij dat graag via info@westermeerwind.nl

Vernieuwde website Windpark Westermeerwind gereed

De website van Windpark Westermeerwind is te vinden via de gebruikelijke url: www.westermeerwind.nl De navigatie is eenvoudiger en op de homepage is ook het laatste nieuws vindbaar. Tevens is het overzicht van vragen en antwoorden uitgebreid en vindt u meer informatie over het bouwproces. Mocht u toch nog de oude website blijven zien, dan kan het helpen om de geschiedenis te verwijderen of op de refresh-knop te drukken. Mocht u nog informatie missen of heeft u een vraag. Dan ontvangen we die graag via info@westermeerwind.nl


 afmelden