Wordt deze email niet correct weergegeven?
Bekijk hem in je browser.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Juli 2015, nummer 6

Belangrijke mijlpaal bereikt: Transformatorstation op land is gereed

Woensdag 8 juli is het transformatorstation op land onder spanning gezet. Dit is een belangrijke mijlpaal in het project, want het is een absolute voorwaarde om straks de eerste windturbine in gebruik te kunnen nemen. De energie die de 48 windturbines in het IJsselmeer straks leveren, wordt via elektriciteitskabels naar het transformatorstation op land geleid. In het transformatorstation wordt de opgewekte elektriciteit omgezet naar hoogspanning en gevoed aan het landelijke elektriciteitsnet van TenneT.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
test 2
Installatie elektriciteitskabels is succesvol afgerond
De elektriciteitskabels tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation en de kabels tussen de funderingen zijn aangelegd. In totaal is 44 kilometer aan kabels geïnstalleerd. Er zijn 48 verbindingskabels tussen de windturbines en zes export kabels die de turbines met het vasteland verbinden geïnstalleerd.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Vliegerfestival Westermeerwind heeft westenwind mee
Het inmiddels bijna al traditie wordende vliegerfestival in Emmeloord had op 30 mei opnieuw de wind mee. Niet alleen de talrijke bezoekers, maar ook de veertig ingeschreven vliegeraars zelf en hooofdsponsor Windpark Westermeerwind waren blij met de krachtige westenwind. Daardoor werd het derde vliegerfestival opnieuw een spektakel waarbij kleurrijke vliegers van uiteenlopende vormen en grootte te bewonderen waren. Het festival werd name goed bezocht door jonge gezinnen. De kinderen waren naast de vliegers ook geboeid door de snoepjesregens, die uit een vlieger neerdaalde. De sponsoring van het vliegerfestival past bij de doelstelling van Windpark Westermeerwind om een windpark ‘voor en door de polder’ te zijn en omwonenden nauw bij het windpark te betrekken.
test 1
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
@Carel Kramer

Voorbereidingen installatie windturbines in volle gang
De komende periode staat in het teken van de voorbereiding van de installatie van de windturbines dat op verschillende locaties plaatsvindt. In Denemarken vindt de productie van de verschillende windturbineonderdelen plaats. In de Amsterdamse haven komen de rotorbladen en torendelen binnen en vindt de pre-assemblage van de windturbines plaats. De torendelen gaan straks rechtstreeks naar de bouwlocatie in het IJsselmeer, maar de rotorbladen gaan via Oude Zeug bij Medemblik. Daar worden de bladen eerst gemonteerd tot complete rotoren en dan vervoerd over het IJsselmeer. In de haven van Urk wordt door Mammoet grote kraan opgebouwd die straks de windturbines gaat installeren. De verwachting is dat in september wordt gestart met de installatie van de windturbines.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Westermeerwind feliciteert Watersportvereniging ‘De Zevenwolden’ uit Lemmer
Een zestal turbines van Windpark Westermeerwind ligt voor de kust van Lemmer. Om die reden was Windpark Westermeerwind graag sponsor van het zeer geslaagde jubileumweekend van de 150-jarige watersportvereniging ‘De Zevenwolden’ uit Lemmer, dat drie dagen lang veel activiteiten kende, met als absoluut hoogtepunt de Vlootschouw, die op zaterdag 20 juni werd afgenomen door HKH Prinses Beatrix vanaf haar privé-jacht De Groene Draeck. De betrokkenheid van Windpark Westermeerwind bij Lemmer reikt overigens veel verder dan de sponsoring van dit watersportevenement. Alle inwoners uit Lemmer krijgen - net als de inwoners van de Noordoostpolder - in 2017 de gelegenheid financieel deel te nemen in het windpark
Grote belangstelling rondleidingen tijdens Open Winddag
Tijdens de Open Winddag op zaterdag 13 juni, konden belangstellenden mee met een rondleiding op de bouwlocatie van Windpark Noordoostpolder. Ruim 400 mensen maakten gebruik van deze gelegenheid om een kijkje te nemen bij het windpark. De bussen reden af en aan om de belangstellenden mee te nemen. De bezoekers waardeerden de gelegenheid om een keer écht op de bouwplaats zelf te kunnen kijken, die verder niet toegankelijk is voor publiek. De gele funderingen met de platforms die boven het water uitsteken, gaven een duidelijk beeld waar straks de windturbines komen. Langs de Westermeerdijk was te zien dat de elektriciteitskabels aangelegd worden tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation zelf.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
 afmelden