Wordt deze email niet correct weergegeven?
Bekijk hem in je browser.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Mei 2015, nummer 5

Rondleiding bouwlocatie Windpark Noordoostpolder

Tijdens de Open Winddag op zaterdag 13 juni 2015 worden rondleidingen georganiseerd naar de bouwlocatie van Windpark Noordoostpolder aan de Westermeerdijk. Doel van de rondleiding is u te informeren over (de voortgang van de bouw van) het Windpark Noordoostpolder en u de gelegenheid te geven om van dichtbij de windturbines en het hoogspanningsstation te bekijken.

Vanwege de veiligheidsvoorschriften vindt de rondleiding op de bouwplaats onder begeleiding plaats. Per bus wordt een bezoek gebracht aan de bouwlocatie van NOP Agrowind aan de Westermeerdijk. Vanaf de dijk kunt u de bouwwerkzaamheden van Windpark Westermeerwind in het IJsselmeer bekijken. Tijdens de busrit wordt u geïnformeerd over de geschiedenis van het Windpark Noordoostpolder en wordt het bouwproces toegelicht.

Meer informatie en aanmelden
Datum en tijd: zaterdag 13 juni
Bij de aanmelding kunt u het gewenste tijdstip voor de rondleiding kiezen.
Aanwezig ca. 20 minuten voor aanvang van uw rondleiding.
Vertreklocatie: NOP Agrowind (Noordermiddenweg 1a, 8311 PZ Espel)

Vooraf aanmelden is verplicht en kan hier.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Laatste funderingspaal geïnstalleerd

Op zaterdag 23 mei heeft de combinatie Van Oord/Mammoet de laatste funderingspaal in de bodem van het IJsselmeer geheid. Hiermee is het funderingswerk voltooid. De installatie van de 48 funderingspalen is zeer voorspoedig verlopen.

Er is zes dagen per week gewerkt en het heiwerk is uitsluitend overdag uitgevoerd. Om die reden was gepland om één funderingspaal per dag te installeren. Op 23 mei zijn echter voor de vierde maal twee palen binnen twaalf uur geïnstalleerd, wat zeer uitzonderlijk is binnen de offshore windindustrie. Deze bijzondere prestatie kon worden gerealiseerd door de expertise van beide bedrijven en de goede samenwerking.

Bekijk hier de video van de installatie van de funderingen.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Zaterdag 30 mei vliegerfestival Westermeerwind: Kom ook wind oogsten

Op zaterdag 30 mei wordt het vierde Vliegerfestival Noordoostpolder gehouden. Woonwijk Emmelhage in Emmeloord is opnieuw het decor voor dit evenement voor jong en oud. Westermeerwind is ook dit jaar weer sponsor van het festival. De Nederlands kampioen vliegeren, Stephen Versteeg, geeft o.a. een demonstratie. Het evenement begint om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur en is gratis. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Tijdelijke afsluiting vaargebied in IJsselmeer nabij Rotterdamse Hoek

Tijdens de bouw in het IJsselmeer is het gebied oostelijk van de scheepvaartroute Urk-Lemmer, nabij de Rotterdamse Hoek, tijdelijk gesloten voor alle scheepvaartverkeer. De afsluiting duurt tot het eind 2015 en is met betonning aangegeven en omwille van de veiligheid tijdens de bouw. De gemarkeerde vaargeul zelf blijft onverminderd beschikbaar.
Voortuitblik verdere planning bouw

Op dit moment worden de elektriciteitskabels aangelegd tussen de inmiddels voltooide funderingen in het water en het transformatorstation zelf. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels zal in juli zijn afgerond. Vanaf half juli worden de torensecties, de gondels en rotoren geïnstalleerd. Dit zal het grootste deel van de zomer in beslag nemen. De verwachting is dat de eerste elektriciteit in augustus aan land komt. Vanaf dat moment vindt het testen en de ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting in februari 2016 gereed.
 afmelden