Wordt deze email niet correct weergegeven?
Bekijk hem in je browser.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Januari 2015, nummer 2

Windpark Westermeerwind gereed begin 2016

Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het park zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW - verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en één langs de Noordermeerdijk - en een transformatorstation op het land.

De verwachting is dat het windpark begin 2016 gereed is. Wanneer alle molens energie leveren zal dat genoeg windstroom zijn voor 160.000 huishoudens. Ongeveer een jaar na het gereedkomen van het park is het voor inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland mogelijk om in het windpark te participeren. Windpark Westermeerwind omvat het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder.

Bouw van het hoogspanningsstation

Aan de Westermeerdijk ter hoogte van het Espelerpad wordt gewerkt aan de bouw van het hoogspanningsstation. Dit hoogspanningsstation zal de opgewekte stroom van Windpark Westermeerwind omzetten naar spanning voor het landelijk elektriciteitsnetwerk. Er zijn 73 heipalen de grond in gegaan en vervolgens is de betonnen fundering gestort. Om het windpark aan te kunnen sluiten op het hoogspanningsstation zijn elektriciteitskabels nodig. Deze kabels zijn in totaal 42 km lang en zijn gemaakt in Noorwegen. De elektriciteitskabels verbinden straks het windpark met het hoogspanningsstation en zullen deels door buizen lopen. Hiervoor hebben al boringen in de dijk plaatsgevonden waarin vervolgens kunststof buizen zijn aangebracht. De elektriciteitskabels zullen in het voorjaar door de buizen worden getrokken. Half januari worden twee transformatoren geplaatst die de spanning zullen verhogen naar 110 kV. Tevens wordt er een container op het hoogspanningsstation met een controleruimte en schakelapparatuur geplaatst.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Onderzoek naar bodem bouwlocatie

Ter voorbereiding op de werkzaamheden in het IJsselmeer wordt er een onderzoek uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of de bodem van de bouwlocatie vrij is van grote obstakels. Dit gebeurt met behulp van een metaaldetectie, waarna duikers de objecten verwijderen. Zo zijn er wasmachine, ankers en sloepjes opgedoken.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Informatie

Hebt u een klacht over de bouw, maakt u zich zorgen of wilt u ons een vraag stellen? Dat kan via info@westermeerwind.nl
Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

Productie funderingen

Niet alleen in de Noordoostpolder wordt hard gewerkt aan het windpark, maar ook op diverse andere plekken waaronder in de fabriek SIF in Roermond. Hier worden de funderingen (monopiles) geproduceerd. Een monopile is een 5 meter diameter stalen buispaal van ongeveer 38 meter lang en 244 ton zwaar. Het grootste gedeelte van de monopile (30 meter) wordt straks in de bodem van het IJsselmeer geheid. Vervolgens wordt op deze paal eerst de torensecties geplaatst en hierna de windturbine. Er zijn nu al 40 monopiles klaar. Nog 8 te gaan, want voor Westermeerwind zijn er in totaal 48 monopiles nodig.

Coating en opslag monopiles

De monopiles worden voorzien van een gele coatinglaag, zodat het gedeelte van de monopile dat boven het water uitsteekt duidelijk zichtbaar is voor de scheepvaart. Er zijn op dit moment 16 monopiles gecoat. Het coaten en de opslag van de monopiles vindt plaats in Vlissingen. In februari zullen de eerste monopiles over het water vervoerd worden naar de projectlocatie. Tussen maart en eind mei zullen de funderingen langs de Westermeer- en Noordermeerdijk in het IJsselmeer geïnstalleerd worden. Hierna wordt gestart met de installatie en bescherming van de elektriciteitskabels, die op de bodem van het IJsselmeer gelegd worden. Vervolgens worden de torensecties en ten slotte de turbines geïnstalleerd. Dit zal het grootste deel van de zomer in beslag nemen. De verwachting is dat de eerste elektriciteit eind juli/begin augustus aan land komt. Vanaf augustus vindt het testen en ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting medio februari 2016 gereed.

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Productie van de Windturbines

De eerste rotorbladen zijn klaar. In april wordt met de productie van de andere onderdelen zoals de torens in Denemarken gestart.

Nieuwsbrief

Kent u iemand die de nieuwsbrief ook graag wilt ontvangen? Aanmelden kan via de website.

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.
Twitter
 afmelden