Wordt deze email niet correct weergegeven?
Bekijk hem in je browser.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Oktober 2014, jaargang 1, nummer 1


Windpark Westermeerwind in 2016 gereed

Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het park zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW - verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk - en een transformatorstation op het land.

De verwachting is dat het windpark in 2016 gereedkomt. Wanneer alle molens energie leveren zal dat genoeg windstroom zijn voor 160.000 huishoudens. Ongeveer een jaar na het gereedkomen van het park is het voor inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland mogelijk om in het windpark te participeren. Windpark Westermeerwind omvat het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder.

Projectstatus: bouw gestart

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
De financiering is rond en de bouw van Windpark Westermeerwind een feit. Deze zomer is Siemens begonnen met de bouwvoorbereidingen. Siemens is, in opdracht van Westermeerwind, als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van dit windpark in het water.

In augustus waren de eerste activiteiten zichtbaar in de buurt van de Westermeerdijk. Op deze plek wordt gebouwd aan het hoogspanningsstation. Het hoogspanningsstation zorgt er straks voor dat de stroom van de windturbines omgezet wordt naar spanning die geschikt is voor het landelijke elektriciteitsnetwerk.

Ook vinden er diverse boringen plaats, door de dijk en op het land. Dat is nodig voor het aanleggen van buizen waar doorheen straks kabels lopen om het windpark te verbinden met het hoogspanningsstation. Inmiddels zijn de boringen door de dijk succesvol afgerond. Ze vonden boven het waterniveau van het IJsselmeer plaats zodat er zeker geen water uit het IJsselmeer door de buizen de polder in kon stromen. Deze werkzaamheden hebben in nauw overleg en onder toezicht van het waterschap plaatsgevonden. Nu zijn de boringen op land gestart vanaf de achterkant van de dijk onder de bouwweg van de molens op land door naar het hoogspanningsstation. Klik hier voor bouwfoto's.

Onderwater natuurgebied volop in ontwikkeling

De ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied in het IJsselmeer ter hoogte van de Rotterdamse Hoek is, een jaar na aanleg, goed op gang gekomen. Inmiddels is een verscheidenheid aan vogels, plantengroei en de aanwezigheid van driehoeksmosselen waargenomen. Lees meer

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Bron: Arcadis


Nieuwsbrief

Dit is de eerste editie van de Westermeerwind Nieuwsbrief. Aan de hand van korte berichten willen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen rond Windpark Westermeerwind. We informeren u over de voortgang, aankomende activiteiten en beantwoorden actuele vragen. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer zes keer per jaar en zal zowel per e-mail verspreid worden als op www.westermeerwind.nl verschijnen. Kent u iemand die de nieuwsbrief ook graag wil ontvangen? Aanmelden kan via de website.

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Website

Op onze website kunt u terecht voor uitgebreide informatie en achtergrond over het project Westermeerwind. U vindt hier bijvoorbeeld de ontstaans-geschiedenis, interviews met de specialisten achter het windpark en actuele vacatures. Ook zullen we de voortgang van de bouwactiviteiten en eventueel verwachte overlast op de site nauwgezet bijhouden.

Hebt u een klacht over de bouw, maakt u zich zorgen of wilt u ons een vraag stellen? Dat kan via: info@westermeerwind.nl. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.
Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave

Veelgestelde vraag

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave
Wanneer kan ik participeren in Windpark Westermeerwind?

Inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen participeren in Windpark Westermeerwind. Naar verwachting zullen eind 2016/begin 2017, ongeveer een jaar na gereedkomen van Windpark Westermeerwind, obligaties en aandelen in dit windpark worden uitgegeven. Tegen die tijd verschijnt ook de prospectus waarin alle relevante gegevens over het project, de obligaties en aandelen beschreven worden. Inschrijving is vanaf dan mogelijk. Via onder andere advertenties in de lokale media zullen we te zijner tijd ruimschoots aandacht besteden aan de uitgifte.

Voor meer informatie over participatie, kijk op www.westermeerwind.nl
Twitter
 afmelden